Building EY
Tristan at EY
Building a better working world - EY

Stage EY

  • Categorie: Stage
  • Stageplaats: EY
  • Stagementor: Gunther Van Landeghem
  • Stagebegeleider: Vladimir Tulcinsky
  • Datum : februari 2023 - juni 2023
  • Veld: Cloud Security
  • Planning: Click here
  • Reflectie: Click here
  • Plan van aanpak (Engels): Click here

More information

Deze stage bij EY is voor mij een zeer waardevolle periode van groei en ontwikkeling geweest. Het past volledig in het kader van mijn opleiding Electronica ICT met als specialisatie Cyber Security. Mijn stageopdracht bestond erin om een Cloud Intelligence systeem te ontwerpen dat meerdere security scans tegelijkertijd uitvoert. De pipelines die ik heb gemaakt in de Azure Devops dienden om veelvoorkomende zaken te automatiseren en te vereenvoudigen. Op deze manier kunnen EY-consultants functionaliteiten efficiƫnter en met minder werk en tijd gebruiken. Natuurlijk kwam ik ook verschillende uitdagingen tegen, zowel op technisch als op professioneel vlak. Tijdens het hele proces heb ik geleerd hoe ik problemen beter kan benaderen en oplossingen kan vinden door onderzoek en discussie met het team. Tijdens mijn stage heb ik veel vaardigheden en competenties verbeterd die me helpen in mijn professionele ontwikkeling. Ik heb geleerd hoe ik mijn taken en verantwoordelijkheden duidelijk en effectief kan managen, zodat ik duidelijke vragen kan stellen en achteraf duidelijke documentatie kan produceren. Mijn communicatievaardigheden zijn sterk gegroeid doordat ik nieuwe mensen op een professioneler niveau heb leren kennen. Ik leerde ook omgaan met en leren van feedback. Ik zou willen besluiten dat ik zowel op persoonlijk als op professioneel vlak heel veel heb bijgeleerd en gegroeid ben op vlak van analyse, realisatie, beheer, communicatie, projectmatig werken en professioneel handelen. EY heeft me veel kansen gegeven waar ik erg dankbaar voor ben. Ik kijk uit naar de toekomst met alle waardevolle vaardigheden die ik tijdens mijn stage heb geleerd.